วันนี้แอดจะชวนมาทำความรู้จักตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ผ่านเกมสัตว์ 4 ทิศกัน
เป็นการเปรียบเทียบผ่านสัตว์ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ กระทิง(ทิศเหนือ), หนู(ทิศใต้), อินทรี(ทิศตะวันออก), และหมี(ทิศตะวันตก) โดยเป็นทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่ชื่อ “William Moulton Marstone” โดยเชื่อว่าคนเรามีบุคลิกภาพและนิสัยคล้ายกับสัตว์ 4 ชนิดนี้
กติกาง่ายๆ แค่ลองเลือกดูจากในภาพและคำอธิบายว่าในสัตว์ 4 ชนิดนี้ บุคลิกของคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเองตรงกับสัตว์ชนิดไหนมากที่สุด จากนั้นค่อยมาดูเฉลยเพิ่มเติมว่าจุดเด่น จุดด้อยของชนิดสัตว์ที่คุณเลือก คือ อะไร มีวิธีปรับตัว และแก้ไขอย่างไรบ้าง ว่าแล้วก็ไปดูกันเลย
#เฉลย
#บุคลิกที่1 กระทิง
จุดเด่น - มีความเป็นผู้นำสูง กล้าแสดงออก มุ่งมั่น และจริงจังกับทุกสิ่งที่ตั้งใจทำ
จุดด้อย – เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไป ทำอะไรด้วยความรวดเร็ว จนอาจเผลอลืมมองรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จนทำให้เกิดความผิดพลาดตามมาได้
วิธีแก้ไข – รับฟังผู้อื่นให้มากขึ้น ทำอะไรให้ช้าลงบ้าง เพื่อทบทวนเพิ่มความละเอียดรอบคอบให้มากขึ้น สำหรับการทำงานร่วมกับคนบุคลิกแบบกระทิงเราควรที่จะความชัดเจน ตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม.
#บุคลิกที่ 2 หนู
จุดเด่น - มีน้ำใจ เป็นมิตร เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เป็นผู้คอยไกล่เกลี่ย และเป็นผู้รับฟังที่ดี
จุดด้อย – ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ขี้เกรงใจ ทำให้ถูกเอาเปรียบอยู่บ่อยๆ
วิธีแก้ไข – เชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้น กล้าปฏิเสธเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง คิดถึงตัวเองให้มากขึ้น สำหรับการทำงานกับคนบุคลิกแบบหนู ควรใส่ใจความรู้สึก ชื่นชม ให้กำลังใจ เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
#บุคลิกที่ 3 นกอินทรีย์
จุดเด่น - มีความคิดสร้างสรรค์ รักอิสระ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้มีความรู้รอบด้าน.
1
จุดด้อย – เป็นคนเบื่อง่าย ไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆ เดิมๆ บางครั้งจึงมักขาดความต่อเนื่อง .
1
วิธีแก้ไข – เพิ่มความอดทน และละเอียดลึกซึ้งกับงานให้มากขึ้น ทำให้สำเร็จเป็นอันๆ ไป ก่อนที่จะไปทำสิ่งใหม่ การทำงานกับคนบุคลิกแบบนกอินทรีย์นี้ ควรให้อิสระทางความคิด ขณะเดียวกันก็ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานให้ด้วย.
1
#บุคลิกที่ 4 หมี
จุดเด่น - ละเอียดรอบคอบ คิดอย่างเป็นระบบ มีความอดทนกับการรอคอยและสิ่งที่ทำได้นานๆ
จุดด้อย – บางครั้งก็ยึดติดกับหลักการมากเกินไป ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำให้ขาดการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ
วิธีแก้ไข – เพิ่มความยืดหยุ่นให้มากขึ้น ลองออกไปทดลองทำสิ่งใหม่ๆ บ้าง การจะทำร่วมกับคนบุคลิกแบบหมีได้ควรหาข้อมูลมาให้พร้อม พร้อมถึงบอกเหตุและผลที่ได้อย่างชัดเจน
#sme #สัตว์4ทิศ #เกมจิตวิทยา #บุคลิกภาพ #รู้จักตนเอง #smethailand #เพื่อนคู่คิดธุรกิจเอสเอ็มอี #เรื่องธุรกิจต้องSMETHAILAND
232 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา