12 พ.ค. 2023 เวลา 18:59 • ปรัชญา
การบำเพ็ญทุกรกิริยา(อัตตกิลมถานุโยค)?
คำถามนี้ถูกลบ
การบำเพ็ญทุกรกิริยา ก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งซึ่งผลที่ได้มานั้นยังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นจากสังสารวัฏ พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงลองวิธีต่าง ๆ แม้แต่การปฏิบัติที่เป็นปนวทสงของเชน ท่านก็ลองมาแล้วแต่ก็ยังไม่หลุดพ้น
ดังนั้นเมื่อการบำเพ็ญโดยให้ความทุกข์มีแก่กายนี้ ไม่อาจทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ พระองค์จึงหันมาทดลองทางสายกลางและก็พบสัจธรรมในที่สุด การเดินทางสายกลางจึงเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์นั้นเอง
เราจะดับทุกข์ ทำไมเราต้องทำให้ตัวเองทุกข์ด้วย?? ...
โฆษณา