ผมมีแนวคิด(เตรียมการบางส่วนแล้ว)คือ ใช้ประโยชน์จากน้ำ โดยประดิษฐ์เครื่องกังหันน้ำขนาดใหญ่ (water wheel ) เพื่อหมุน gen และปั๊มน้ำเพื่อใช้น้ำหนักของน้ำที่ปั๊มขึ้นไปหมุนตัวมันเอง เป็น free energy.
อีกโครงการที่น่าลองคือ flywheel generator ใช้แรงเฉี่อย+แรงหมุนของมอเตอร์ขับgen
  • 1
โฆษณา