📍ผศ.นพ. ศุภะรุจ เลื่องอรุณ (หมอรุจ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร แชร์เทคนิคๆการดูแลหลุมสิว แผลเป็น ผมร่วงผมบางด้วยการใช้ Exosomes ในงานสัมมนา The Aesthetic Secret of Exosome based on Scientific Data
ผศ.นพ. ศุภะรุจ เลื่องอรุณ (หมอรุจ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร แชร์เทคนิคๆการดูแลหลุมสิว แผลเป็น ผมร่วงผมบางด้วยการใช้ Exosomes ในงานสัมมนา The Aesthetic Secret of Exosome based on Scientific Data (ExoCoBio Asia Seminar Tour 2023) โดยได้บรรยาย ในหัวข้อ Clinical application of Exosomes in acne scar, hypertrophic scar, keloid and hair loss (and more) treatment
ร่วมกับวิทยากรระดับโลก
•Prof. Dr. Jan Lotvall, MD PhD ผู้เชี่ยวชาญการ Extravesicular vesicle and Exosomes ระดับโลก โดยมีผลการวิจัยมากกว่า 400 งานวิจัยได้รับการอ้างอิงสูงสุด*
•Byong Seung Cho (CEO/CTO of ExoCoBio)
โดยหมอรุจได้บรรยาย ในหัวข้อ Clinical application of Exosome in acne scar, Hypertrophic scar, keloid and hair loss treatment
โดยจากการวิจัยพบว่าการใช้เอ็กซ์โซโทรมในการรักษาหลุมสิวช่วยลดความแดงสะเก็ดได้และนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวหลังการใช้ร่วมกับเลเซอร์ได้ครับ
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช้เอ็กซ์โซโซม Exosome ในการดูแล แผล แผลเป็น แผลเป็นนูน ผมร่วงผมบางโรคผิวหนังเช่นโรคผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน เป็นต้นครับ
* Lötvall was a member of the Executive Committee of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, its secretary general from 2005 to 2009, and its president from June 2009 to June 2011. Lötvall was also co-editor-in-chief of Respiratory Research from 2003 to 2018.He was the first president of the International Society for Extracellular Vesicles (2012-2016) and chaired the first society meeting in Gothenburg, in April 2012. Lötvall is the Editor-in-Chief of Journal of
Extracellular Vesicles from 1 August 2019.
Lötvall's group notably contributed to early research on extracellular vesicles such as exosomes and microvesicles as shuttles of RNA molecules between cells.Specifically, Lötvall's group showed that mRNA in exosomes are functional when taken up in recipient cells. A year later, the biomarker
potential of RNA in microvesicles was described Xandra Breakefield/Johan Skog (Harvard University), confirmed that also microRNA could be functional when transferred via extracellular vesicles from one cell to another.
As the speaker for the topic “ Clinical application of Exosomes in acne scar, hypertrophic scar, keloid and hair loss (and more) treatment” in the seminar: The Aesthetic Secret of Exosome based on Scientific Data (ExoCoBio Asia Seminar Tour 2023)
With
•Prof. Dr. Jan Lotvall, MD PhD Jan Lötvall
•Byong Seung Cho (CEO/CTO of ExoCoBio)
💻ตัวอย่างการใช้ Exosomes เอ็กซ์โซโซม ในการดูแลปัญหาผิวหนังต่างๆครับ
การใช้ Exosomes ในการดูแลหลุมสิว https://bit.ly/3W19Ymr
การใช้ Exosomes ในการดูแลผมร่วง ผมบาง https://bit.ly/3O15ZUY
การใช้ Exosomes ในการดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์ https://bit.ly/3W0P071
#รักษาหลุมสิว #รักษาแผลเป็น #รักษาผมร่วง #Exosometherapy #SRLV #HRLV #Exosomes #Skinbooster #ExosomeASCE+ #ASCEplus #ampexcenter #หมอรุจชวนคุย #drsuparuj #demedclinic #rujreview
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา