14 พ.ค. 2023 เวลา 03:10 • ความคิดเห็น
เอาอะไรเป็นตัววัดว่าเขาล้ม? บางทีวิธีการที่เขามองเห็นอาจจะแตกต่างกับที่คนส่วนใหญ่คิดก็ได้ เพราะถ้าหากวิธีการที่คนส่วนใหญ่ 99% คิดและมองเห็นถูกต้องจริง ทำไมมันถึงไม่ได้ผล? เต็มด้วยปัญหาวุ่นวาย ถอยหลัง?
บางทีเขาอาจจะฉลาดจนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหางี่เง่าเหล่านั้นก็ได้ มนุษย์ชอบเหมาว่าตนเองเท่านั้นที่ถูกต้อง
โลกนี้มีอีกเยอะที่เราคิดไม่ถึง มองไม่ออก คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มองเห็น Smart working doesn't mean that its always hard working.!
โฆษณา