Liquity เป็นโปรโตคอลการกู้ยืมแบบกระจายอำนาจที่ทำงานบน Ethereum Blockchain ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) โดยใช้ Ether เป็นหลักประกันและสามารถรับเงินกู้ใน LUSD ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ตรึงกับ USD โปรโตคอล
Liquity ดำเนินการในลักษณะกระจายอำนาจ และเงินกู้ไม่ได้ถูกค้ำประกันโดยหลักประกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึง Stability Pool ที่มี LUSD และผู้กู้ร่วมกันซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกัน Liquity เป็นโปรโตคอลที่ไม่มีการควบคุม และไม่มีการกำกับจากส่วนกลาง ทำให้มั่นใจได้ว่าโปรโตคอลยังคงกระจายอำนาจอยู่
สินทรัพย์ที่มีมูลค่าคงที่ เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับแอปพลิเคชันบน Ethereum และส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเหรียญ Stablecoin ที่มีหลักประกันเช่น Tether และ USDC และมี Stablecoin แบบกระจายศูนย์ เพียงส่วนน้อย เช่น DAI และ sUSD ซึ่งหมายความว่า Stablecoin ส่วนใหญ่นั้นถูกรวมศูนย์ Liquity จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างวิธีการยืม Stablecoin ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
อ่านต่อได้ที่ Bitkub Blog
คำเตือน:
-คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
-สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
-ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต
1 ถูกใจ
2 แชร์
219 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา