15 พ.ค. 2023 เวลา 05:42 • การเมือง
เป็นงานที่หนักหน่วงเลยทีเดียวครับ จากรัฐบาลชุดแล้ว ที่สร้างความบอบช้ำไว้อย่างใหญ่หลวง ขี้ก้อนใหญ่และหนี้ก้อนใหญ่มาก
ก่อนอื่นเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ รื้อกลไกที่สืบทอดอำนาจ และเอาทหารออกจากการเมืองให้เบ็ดเสร็จและทำให้อยู่ใต้พลเรือน และกระจายอำนาจให้แต่ละจังหวัดสามารถเลือกผู้ว่าเองได้ แต่ละจังหวัดบริหารตัวเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลาง เพื่อป้องกันรัฐประหารให้ทำยากขึ้น
และที่อยากเห็นที่สุดก็คือ
การแก้ไขมาตรา 112 เพราะมาตรานี้ ใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองมาอย่างช้านานของผู้มีอำนาจ ยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริ ไม่มีใครตรวจสอบได้ ไม่มีใครอธิบายได้ เพราะมีกฎหมาย 112 ปกป้องปิดปากไว้ การแก้ไขมาตรา 112 จะทำให้เราสามารถพูดถึงได้ วิจารณ์ได้ เข้าไปตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและการคอรัปชั่น
10
ศาลโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นของประชาชน
มีตำรวจหญิงทุกสถานี เพื่อเพิ่มความสบายใจให้กับผู้หญิงที่มาใช้บริการ ปรับเปลี่ยนบริการให้มีความเป็นสากลเหมือนกับเอกชนให้มากขึ้น ให้ง่ายสะดวกรวดเร็ว
โฆษณา