15 พ.ค. 2023 เวลา 05:56 • ข่าว

#เลือกตั้ง66 ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ โดย กกต.

ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เว็บไซต์ www.ectreport.com ซึ่งรายงานผลคะแนนจากหน้าหน่วยเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ โดยผ่านการตรวจสอบของ กปน. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 04.15 น.
โดยการนับคะแนนดำเนินไปแล้ว 99%
มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 39,250,389 คน
จากผู้มีสิทธิ 52,238,594คน
คิดเป็น 75.14%
โฆษณา