15 พ.ค. 2023 เวลา 09:10 • การเมือง
ขอดูเฉลยก่อนว่า
หลังจากได้อำนาจมาอยู่ในมือแล้ว
ความชั่วร้าย หรือคุณธรรมในจิตใจ อย่างไหนแสดงตัวออกมาได้ชัดเจนกว่า
1
โฆษณา