15 พ.ค. 2023 เวลา 11:02 • การเมือง
1.ถูกต่างชาติตะวันตกครอบงำ อาจมีการเลือกข้างเสียความเป็นกลาง การลงทุนและนักท่องเที่ยวจีนจะลดลง
2.อเมริกาอาจขอตั้งฐานทัพและใช้ไทยเป็นจุดส่งกำลังบำรุงหากทำสงครามกับจีน
3.อาจถูกปั่นสถานการณ์ให้คนไทยทะเลาะกันแล้วแบ่งแยกปกครอง
4.รัฐบาลใหม่จะพยายามเข้าไปมีอิทธิพลเหนือตุลาการเพราะเป็นอุปสรรคสำคัญในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา
5.หากแก้ปัญหาการทุจริตไม่ได้ประเทศก็อาจเสียความเป็นไทให้กับชาติมหาอำนาจ
6
โฆษณา