สว. มีไว้ทำไม ฟังบทสัมภาษณ์ สว.วันชัย สอนศิริ ฟังแล้วลมขึ้นจริงๆ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ผมมองว่า ท่านมีชัย ออกแบบ สว. ใว้ เพื่อ compensate จุดอ่อนของระบบ.แนวคิดนี้อาจเข้าใจยาก เพราะคนออกแบบมีความคิดที่ลึกซึ้ง และเข้าใจระบบเป็นอย่างดี.เอาเป็นว่าปรารถนาดีต่อบ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้น...ความไม่ใว้ใจคือปรปักษ์ทางการเมืองอย่างแท้จริง
  • 8
โฆษณา