16 พ.ค. 2023 เวลา 05:18 • ไลฟ์สไตล์

หมั่นคอยดูแลใจตน…เพราะเมื่อรักษาควบคุมกายใจตัวเองได้ดีแล้ว

เราก็จะไม่ไปเผลอทำร้ายผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา จิต 😊
รักษาตน = รักษาผู้อื่น
สวัสดีวันอังคารครับ❤️🙏🙏
โฆษณา