17 พ.ค. 2023 เวลา 09:00

ชำแหละท่าทีส.ว. ใครหนุน-ใครค้าน "พิธา"นั่งนายกฯ

จับท่าที"ส.ว" ใครจะโหวตหนุน -ค้าน"พิธา"นั่งนายกฯ อีกกลุ่มยังสงวนท่าที อ้างรอดูความชัดเจนหลังจัดตั้งรัฐบาล
4
ประเด็นร้อนทางการเมือง หลังนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล309 เสียง ร่วมกับ 6 พรรคขั้วฝ่ายค้านเดิม และพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย
1
แต่นายพิธา ยังต้องลุ้นหนัก เพราะต้องใช้เสียงโหวตนายกฯในที่ประชุมรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งของส.ส และส.ว. คือ 376 เสียง ซึ่งมีเสียงที่ขาดหายไปอีก กว่า 60 เสียง ต้องใช้เสียงของ ส.ว.และส.ส.จากซีกฝ่ายค้านมาเติม
ขณะที่ ส.ว.ยังมีความเห็นที่หลากหลาย มีทั้งสนับสนุน และไม่เห็นด้วย ฝ่ายสนับสนุนอ้างเสียงฉันทามติจากประชาชนส่วนใหญ่ กลุ่มไม่เห็นด้วยดาดเป็นส.ว.กลุ่มใหญ่ที่ใกล้ชิดกับขั้วอำนาจเก่า และกลุ่มยังไม่ตัดสินใจ
กลุ่มหนุน ชี้เคารพเสียงประชาชน
1
ในบรรดา ส.ว.ที่แสดงท่าทีชัดเจนพร้อมโหวตเลือกนายกฯจากพรรคเสียงข้างมาก อาทิ นายวันชัย สอนศิริ ที่ประกาศว่า ส.ว. ไม่ใช่คนที่จะต้องเสนอใครมาเป็นนายกฯ อยู่ที่ ส.ส.ก่อน ส่วน ส.ว.อยู่ข้างหลัง
นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.
นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.
“ส่วนตัวยังยืนยันในหลักการเดิม หากพรรคการเมือง สามารถประสานและรวมกันได้เสียงข้างมาก ผมก็ไม่ขัดข้อง ยืนยันใช้หลักการเดิม แต่ยอมรับว่าต้องนำเรื่องอื่นๆ มาประกอบ ซึ่งโดยหลักแล้วเคารพเสียงของประชาชนเป็นสำคัญ”
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประกาศชัดเจนว่า “ผมว่าผมชัดเจนมาโดยตลอดนะครับได้ให้สัมภาษณ์มาแต่ครั้ง มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็น 1 ใน 23 สว.ที่ปิดสวิตช์ตนเองในการใช้สิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีแต่การที่สื่อนำไปลงสั้นๆ แค่นั้น น่าจะยังไม่ชัดเจนพอ
"ใครรวมได้เสียงข้างมาก" เกิน 250 เสียงในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เป็นนายกฯ ได้เป็นรัฐบาลครับ ไม่มีใครขวางได้หรอกครับเพราะครั้งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกก็ด้วยเหตุผลเดียวกันคือ รวมเสียงได้เกิน 250 เสียง คราวนี้ก็ยึดหลักการเดียวกัน จบนะครับคนถูกใจก็ไม่ต้องเขียนมาชม คนผิดหวังก็ไม่ต้องเขียนมาด่า นะครับ”
5
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว.
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กล่าวว่า พรรคที่จะเป็นรัฐบาลต้องไปหาเสียงให้ได้ 376 เสียงเองก่อน อย่ามาหวังพึ่งเสียงส.ว. ไปเอาพรรคภูมิใจไทย มารวมก็ได้แล้ว เพื่อจะได้ปิดสวิตซ์ ส.ว. ไปเลย ปัจจัยของส.ว. ไม่ใช่เรื่องเสียงที่ได้รับจากประชาชนหรือเสียงข้างมากอย่างเดียว ต้องดูว่าใครตั้งส.ว.ชุดนี้ และมีที่มาอย่างไร ส.ว.ก็แบ่งเป็นกลุ่มๆ แต่ส.ว.กลุ่มอิสระ มีไม่ถึง 20 คน แต่เวลาลงมติ ก็ไม่รู้จะอิสระจริงหรือไม่
7
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
เช่น กรณีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดอำนาจส.ว.โหวตนายกฯ มี 23 ส.ว.เห็นด้วย แต่กลุ่มนี้อาจงดออกเสียงลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี จะเอาส.ว.23 คนมาบอกว่า โหวตตามเสียงข้างมากไม่ได้ ดังนั้นต้องรวมเสียงให้ได้ 376 เสียง ไม่เช่นนั้นก็ผ่านไม่ได้ ถ้ารัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกไม่ได้
5
พรรคร่วมรัฐบาลต้องไปหาพรรคอื่นมารวมให้ได้ 376 เสียงเพื่อเลือกครั้งที่2 อีกครั้ง แต่จุดยืนส่วนตัวชัดเจนว่า หากฝ่ายใดรวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน 250เสียง จะโหวตให้ฝ่ายนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี แม้จะเป็นคนพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ก็พร้อมโหวตให้ แต่ส.ว.คนอื่นไม่กล้าการันตีจะคิดแบบเดียวกันหรือไม่
3
ทั้งนี้ ส.ว. ที่รับหลักการร่างแก้ไขมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว. ประกอบด้วย1.นายคำนูณ สิทธิสมาน 2. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 3.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 4.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 5.นางประภาศรี สุฉันบุตร 6.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 7.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 8.นายพิศาล มาณวพัฒน์ 9.นายมณเฑียร บุญตัน 10.นายวันชัย สอนศิริ
6
11.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 12.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 13.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 14.นายอำพล จินดาวัฒนะ 15.นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 16.พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม 17.นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 18.นายบรรชา พงศ์อายุกูล 20.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 21.นายสม จาตุศรีพิทักษ์ 22.นายสมชาย เสียงหลาย และ23.นายสุวพันธุ์ ตัณยุวรรธนะ
3
กลุ่มค้าน “พิธา”นั่งนายกฯ
ขณะเดียวกัน มี ส.ว.กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการนั่งเก้าอี้นายกฯของนายพิธา อาทิ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กล่าวว่า เมื่อถึงขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 ส.ว.จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คือจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
1
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ถ้าใครมีคุณสมบัติตรงนี้ ส.ว.จะพิจารณา ซึ่ง ส.ว.ทุกคนมีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้ แต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กรอิสระต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติทุกคนทุกองค์กร และทิศทางของการโหวตส่วนตัวมองว่าที่ผ่านมาเกือบจะเอกฉันท์ แน่นอนอาจมีบางส่วนเห็นต่างก็งดออกเสียงหรือโดดไปฝ่ายตรงข้ามก็เคยมี เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีทั้ง ส.ว.เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
2
นายจเด็จ อินสว่าง พูดชัดเจนว่า ตนเองได้กล่าวคำปฏิญาณตนตอนเข้ารับหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ที่มาตรา 6 ไว้ว่า เราต้องมีหน้าที่รักษาระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ
2
และมาตรา 50(1)ก็บัญญัติไว้ว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยคือต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งพรรคก้าวและนายพิธาได้เคยประกาศในการที่จะเลิกมาตรา 112 ซึ่งกระทบกระเทือนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะด้อยค่าสถาบันฯ ที่เรารับไม่ได้
1
“ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น สำหรับผม ก็คือไม่เห็นชอบ ซึ่งแม้เขาจะรวมเสียงส.ส.มาได้เท่าไหร่ก็ตาม จะเป็น 309 เสียงของสภาฯ อย่างที่แถลงไว้หรือจะไปถึง 376 เสียงก็แล้วแต่ ที่หากได้ถึง 376 ก็ไม่ต้องมาพึ่งสว. แต่หากได้มาสัก 309 เสียง ก็ยังต้องถามสว. ซึ่งส่วนตัวผม ถ้าเสนอชื่อมาเป็นนายพิธา ผมไม่รับ จะลงมติไม่เห็นชอบเพราะผมจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและคำปฏิญาณ “นายจเด็จกล่าว
1
นายเสรี สุวรรณภานนท์
กลุ่มรอความชัดเจน
นอกจากนี้ มีส.ส.ที่รอดูความชัดเจน ของพรรคการเมืองที่จะจับมือตั้งรัฐบาลก่อน อาทิ นายเสรี สุวรรณภานนท์ โดยกล่าวว่า ต้องรอติดตามเพราะ ส.ว. ไม่สามารถให้ความเห็นใดๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ เพราะแต่ละพรรคมีเงื่อนไขที่ต้องพูดคุยว่าจะรับกันได้หรือไม่
อย่างไรก็ดี คิดว่าเงื่อนไขของพรรคการเมืองต่างๆ จะไม่ทำให้เกิดเดดล็อกทางการเมือง หรือก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเมือง เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นประเด็นที่ ส.ว. ร่วมสนับสนุน ขณะที่การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อาจทำให้เกิดเรื่องได้ เพราะมีคนไม่เห็นด้วย“รอดูความชัดเจนของพรรคการเมืองที่จะจับมือตั้งรัฐบาลก่อน” นายเสรี กล่าว
1
พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช กล่าวว่า ยังไม่ขอตอบเรื่องการตัดสินใจโหวตนายกรัฐมนตรี เพราะยังไม่มีความชัดเจนใครจะรวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้ แม้นายพิธา จะชักชวนตั้งรัฐบาล 310เสียง จาก6พรรคการเมือง แต่ก็ถือว่ายังไม่ชัดเจน เพราะยังไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ดังนั้นอย่าเพิ่งไปคาดเดาอะไรกัน รอให้มีความชัดเจนก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ หากส.ว.พูดอะไรมากไปตอนนี้ก็มีแต่ตกเป็นเหยื่อ ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะทุกอย่างยังไม่แน่นอน
1
โฆษณา