การแบ่งแยกนำมาซึ่งความสามัคคีหรอคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
อาจเป็นไปได้กรณี ภายในประเทศมีการแบ่งฝ่าย ทะเลาะกันเอง เวลานั้นจึงเหมาะที่จะทำสงครามกับเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคี.....ชั่วคราว.
แต่ระบบการปกครองของเรามันดูพิกล เป็นการปกครองที่ให้ประชาชนมีเสรีภาพแต่จำกัดเสรีภาพ และแบ่งกลุ่มการเมืองเป็นฝ่ายๆ เป็นระบบที่สร้างความแตกแยกแตกต่าง...ยากที่จะมีความสามัคคีได้.ความแตกแยกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะความแตกแยกอยู่ในระบบอยู่ก่อนแล้ว
เราจะหาความสามัคคีในระบบที่แตกแยกเจอไหม
โฆษณา