ถ้าชีวิตดีขึ้นก็เป็นผู้สำเร็จ ถ้าชีวิตแย่คุณจะเข้าโลก...โลกจะได้นักปรัชญา เพิ่มมาอีกคน...ดีทั้งนั้น
โฆษณา