ธรรมดาคนเราเมื่อมีความอยากต่อบางสิ่งบางอย่างนั้น ได้เป็นการวางเงื่อนไขที่จะสุขเมือสมหวัง หรือทุกข์เมื่อไม่สมหวังเกิดขึ้นเอาไว้แล้ว
แล้วมีความเป็นจริงของโลกเราที่ว่าสิ่งต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความอยากให้เป็นของเรา แต่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้เนื่องจากเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นๆ ขึ้น ไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตาม
ความเชื่อ ความคาดหวัง ความปรารถนา ที่ถูกสร้างขึ้นในจิตคุณ เพิ่มเติมด้วยความยึดมั่นว่าจะต้องเป็นไปตามนั้น และในสถานการณ์ที่ทุกอย่างยังไม่ชัดเจน แต่มีการสื่อสารถึงบรรยากาศว่าสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะไม่สมหวังโดยมีจำเลยคือส.ว. มันยิ่งบีบคั้น กดดันเนื่องจากความกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะได้แล้วจน,ในกรณีคุณ,มันเล่นงานคุณจนแสดงผลออกมาที่ร่างกายและจิตใจตามที่คุณเล่า
ปรากฏการณ์ความยึดมั่นถือมั่นในครั้งนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาในใจของคนจำนวนมากจนถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่สมหวังอาจจะนำไปสู่เกิดความรุนแรงได้ ดังนั้นไม่ใช่คุณคนเดียวที่อยู่ในเงื่อนไขเพียงแต่ตามที่เล่าดูจะรุนแรงเกินไปหรือไม่
ตอนนี้แนะนำว่าให้เลิกตามข่าวสารไปก่อน รอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วค่อยมารับรู้อีกที เพราะการติดตามข่าวสารที่ไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้คุณต้องเผชิญ รู้สึกไปต่างๆ ทุกๆครั้งที่รับรู้ข่าวสาร ซึ่งทำให้คุณเครียดบ่อยๆ ที่ดูไม่น่ามีผลดีต่อคุณ
ขอแนะนำแบบนี้
3 ถูกใจ
360 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา