มีคนฝากบอกมา. แกคงหมายถึง สันขวานมันกว้างและทู่ ไม่คมเหมือนคมขวานที่เล็กและบางกว่า
  • 5
โฆษณา