แก้ใขนาฬิกาให้ตัวเลขมันน้อยลงแล้วปรับมาตราฐานใหม่ให้มันง่าย
  • 1
โฆษณา