ประชาธิปไตย
คุณเลือกใครก็เป็นสิทธิ์ของคุณ
ส่วนเขาเลือกใครก็เป็นสิทธิ์ของเขา
คนที่เลือก สส. เลือกพรรค ยังเลือกไม่เหมือนกันเลย จะด่าทำไมหรือเป็นเพราะเลือกไม่เหมือนเรา รักประชาธิปไตยจริงก็ต้องเข้าใจระบบของมัน
4 ถูกใจ
197 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา