#เงินทองของใกล้ตัว l มาทำความรู้จักกับ Personal Finance การบริหารการเงินส่วนบุคค ที่จะช่วยให้เราวางแผนการจัดการเงิน และเป้าหมายที่ดีขึ้นได้ในอนาคต เพื่อตัวเอง รวมถึงคนรอบข้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5 สิ่งสำคัญของวงจรการเงินที่คน ๆ หนึ่งจะสามารถมีได้ในแง่ต่าง ๆ ได้แก่
1. รายได้ (Income)
- จุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่สำคัญ นั้นคือการหารายได้ ที่หามาจากการทำงานประจำ ฟรีแลนซ์ ธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว เพื่อดำรงชีวิต
2. รายจ่าย (Spending)
- เมื่อชีวิตต้องดำเนินต่อและการใช้ชีวิตต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเที่ยว และอื่น ๆ ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีการจัดสรรการใช้เงินเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ใช้เกินรายได้ที่หามา เพราะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นหนี้ ไม่มีเงินเก็บ
3. เงินออม (Saving)
- เงินที่แบ่งสัดส่วนจากรายได้ออกมาเพื่อเก็บสะสมเพื่อใช้ในอนาคต หรือเก็บไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เดือน
4. ลงทุน (Investing)
- การลงทุนในสินทรัพย์ที่คาดหวังผลตอนแทน เช่น หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ อสังหาฯ แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง
5. ปกป้อง (Protection)
- การลดความเสี่ยงปิดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต เช่น ป่วยเข้าโรงพยาบาล เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน สิ่งที่ต้องมี คือ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
#FinSpace
132 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา