22 พฤษภาคม 2566
ยิ่งให้ยิ่งได้เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้
หากคุณเป็นคนที่หมั่นทำทาน
มีน้ำใจแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ให้กับ
โลกใบนี้ ตั้งแต่เพื่อนมนุษย์ไปจนถึง
สรรพสัตว์ทั้งหลาย เวลาที่คุณเดินทาง
ไปที่ใดย่อมไม่อดอยาก มีโอกาสดีดี
ช่องทางความช่วยเหลือต่าง ๆ เข้ามาเสมอ
ในขณะเดียวกันทางด้านโลกวิญญาณ
คุณก็สามารถเป็นผู้ให้กับพวกเขา
เหล่านี้ได้โดยการกรวดน้ำอุทิศบุญ
ผ่านฝากผ่านองค์พระแม่ธรณีให้นำส่ง
ไปให้กับพวกเขาเหล่านี้ได้เช่นกัน
ให้พวกเขาหลุดพ้นจากความทุกข์
ที่กำลังเผชิญหรือมีความสุขกว่าเดิม
ยิ่งยิ่งขึ้นไป ย่อมส่งผลให้คุณเป็น
ที่รักต่อเทวดาและโลกวิญญาณ
สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ ลองทำแล้วสังเกต
ตัวเองดีูนะคะว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ขอให้เป็นวันที่ได้รับในสิ่งที่คู่ควร
แม่หมอตั๊กแตน
#อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตน
#cardoftheday
#คำแนะนำรายวัน
#Taktanhoro
#อ่านดวง
#หมอดู
#ดูดวง
#ดวง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา