22 พ.ค. 2023 เวลา 18:11 • ความคิดเห็น
คุณอยากเป็นอาจารย์สาขาไหน
ก็ต้องไปขอความรู้จากอาจารย์
สาขานั้น ว่าต้องจบอะไร
ต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้เป็น
อาจารย์ประจำวิชาสาขานั้นๆ
โฆษณา