โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL
จากหนังสือชวนม่วนชื่นของท่านอาจารย์พรหม วังโส
เย็นวันหนึ่ง สามีภรรยาคู่หนึ่ง เพิ่งแต่งาน
ขณะเดินเล่นในสวน ชมนกชมไม้อย่างมีความสุข
ทันใดนั้น ได้ยินเสียง “แกว๊กๆ”
ฝ่ายภรรยาพูดขึ้นว่า “ที่รักได้ยินเสียงไก่ไหม”
ฝ่ายสามีก็พูดอย่างนุ่มนวลว่า “ที่รัก นั่นไม่ใช่ไก่ นั่นมันเป็ด”
ฝ่ายภรรยาก็ยังยืนยันว่า นั่นเป็นเสียงไก่
ฝ่ายสามีเริ่มเสียงเข้มขึ้นเล็กน้อย บอกว่านั่นมันเป็นเสียงเป็ด
มันจะเป็นไก่ได้อย่างไร เกิดมายังไม่เคยได้ยินไก่ร้อง “แกว๊กๆ”
ฝ่ายภรรยาไม่ยอมลดละ ยืนยันว่านั่นอาจเป็นเสียงไก่ก็ได้นะ
คราวนี้ ฝ่ายสามีมองหน้าภรรยา แล้วพูดด้วยเสียงอันดังเกือบตะโกนว่า
“นี่ที่รัก มันจะเป็นไก่ได้ยังไง ไก่มันต้องร้อง “เอ็กอีเอ็ก เอ็ก”
“เธอเข้าใจไหม ป เอะ ด เป็ดนะ”
ฝ่ายภรรยายังไม่ละความพยายาม ยังยืนยันว่านั่นเป็นเสียงไก่
คราวนี้ฝ่ายสามีหน้าแดง โกรธจัด แต่ก่อนที่เขาจะหลุดอะไรออกมา
เขาเห็นน้ำตาเริ่มนองที่หัวตาทั้งสองของภรรยา
แล้วก็พูดออกมาอย่างนุ่มนวลว่า “เออ จริงของเธอ นั่นอาจเป็นเสียงไก่จริงๆ ก็ได้”
แล้วทั้งคู่ก็เดินจูงมือ ชมนกชมไม้อย่างมีความสุขต่อ
มันฟังดูไม่มีเหตุผลเสียเลยที่จะรับว่าเสียง “แกว๊กๆ” นั่นเป็นเสียงไก่
คนเราจะอยู่ด้วยกัน มันต้องมีเหตุผลใช่ไหม
เพราะเหตุผลคือหลักการ คนเราต้องอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานหลักการ
และหากฝ่ายสามียังยืนยันการใช้เหตุผลเป็นหลักการของการใช้ชีวิตคู่
ท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมฝ่ายสามีต้องยอม เพราะอะไร
อย่าลืมว่าการใช้ชีวิตคู่ เป้าหมายคือ ความรัก ความเข้าใจ
เพราะมันคือหลักการ
เหตุผลก็คือหลักการ
เมื่อมี 2 หลักการที่เข้ามาในเวลาเดียวกัน
แล้วท่านจะเลือกอะไรมาเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต
 
เรื่องนี้สามารถจบได้ด้วย ทฤษฎีตัวตน Self Theory ศาสตร์แห่งศรัทธาที่ว่า
มนุษย์คือชีวิต มีความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนตัวตนที่ต้องการคุณค่า
และ “ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน”
การเห็นคุณค่าระหว่างกันจะนำไปสู่ศรัทธา
ศรัทธาจึงเป็นพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจ
อันเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวที่มีความสุข ยั่งยืน
และไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
คุณค่าย่อมอยู่เหนือเหตุผลเสมอในทุกกรณี หากคนๆ นั้นสำคัญ
และเรื่องนี้เป็นจริงเสมอ ไม่ว่าที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสังคมใดๆ ก็ตาม
ทฤษฎีตัวตน Self Theory ศาสตร์แห่งศรัทธา
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้ที่
081-439-5500, 081-932-9177
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา