24 พ.ค. 2023 เวลา 14:08 • ความคิดเห็น

ฉันก็เกิดในยุคนั้น

แต่ก็ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้
โลกก็เป็นอย่างนี้ รุ่งเรืองและแตกดับ
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งเลวร้าย
..
คนแต่ละยุคกำลังได้รับการเรียนรู้
จนนำไปสู่การปรับจูนความเข้าที่เข้าทาง
ทางความคิด
เราคงเก็บยุคนั้นไว้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่ดี
ว่าครั้งหนึ่งฉันก็เคยเกิดในยุคนั้น
..
เลี้ยงคนยุคใหม่ไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ลูกหลานมากมาย
มีหลากหลายให้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
หลักประคับประคองไม่ก้าวก่าย
จนถึงวันที่เขาที่เขาต้องยืนด้วยตัวเอง
และการแบกรับภาระที่กำลังเข้ามา
นั่นคือบทเรียน
..
ความคิดอ่านเสพข้อมูลคงเป็นเรื่องส่วนบุคคล
แต่...ครอบครัวอยู่มาได้ด้วยการพึ่งพาและเกื้อกูลเป็นสำคัญ
..
อย่าคิดว่าต้องรวยแล้วจึงแบ่งปัน
หลักฐานมั่นคงแล้วจะเอื้ออาทร
ความกตัญญูไม่ใช่ต้องทุ่มเทตอบแทน
แต่คือการจัดสรรปันส่วนแบ่งปัน
ทางกายใจ ทรัพย์สิน
มันคือการให้เราอยู่รอดในสังคม
ให้เจ็บปวดน้อยที่สุด เข้มแข็งมากที่สุด
โดยใช้พลังเกื้อกูลเป็นแกน
..
เราไม่ใช่ฝรั่ง ที่อายุ14แล้วต้องหาเลี้ยงตัวเอง แล้วจะทำทุกอย่างอย่างเขาได้
เราคือคนไทยที่อยู่กันอย่างเอื้อทร
คนแข็งแรงช่วยเหลือคนที่อ่อนแรง
สามารถอยู่กินนอนจนโตใหญ่ได้อย่างดี
แล้วแบ่งปันเกื้อกูล ในวันที่เขาเริ่มโรยรา
ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดี
แต่การแบ่งปันการแชร์ชีวิตร่วมกัน
ก็เป็นรากที่นำพาเรารอดเสมอมา
..
โฆษณา