ไม่ถูกแต่ก็ไม่ผิด เงินคือสิ่งที่มารองรับการใช้ชีวิตนี้ของเราเท่านั้น ถ้ามันจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อน เงินต้องแปลงเป็นอย่างอื่นที่ เช่นปัจจัยสี่หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพครับ
80 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา