อยากให้เป็น ฝ่ายค้าน ไปตลอดกาล ไม่ อยากให้มามีส่วนยุ่งเกี่ยว กับ สถานการณ์บ้านเมืองเลย เพราะ แค่หาเสียงยังกล่าวถึง สถาบันฯแบบ อหังการ อย่างไม่เคารพ ถ้ามาบริหารบ้านเมืองคงทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟแน่ๆเลย!
  • 1
โฆษณา