ระวังเอลนีโญ

โดย
นิติการุณย์
มิ่งรุจิราลัย
ผมกลับจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลได้ไม่ถึงเดือน
1
ตั้งแต่หลังปีใหม่ 2023 ผมตระเวนไปดูการทำกสิกรรม สินค้าเกษตร และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทน้ำตาลและกาแฟที่บราซิลนานกว่า 1 เดือน
บราซิลเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรอันดับต้นของโลกหลายประเภท เช่น กล้วย กาแฟ ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง หัวน้ำส้มเข้มข้น แอลกอฮอล์ และอ้อย
3
บราซิลมีพื้นที่มากถึง 8.5 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และภูมิภาคละตินอเมริกา ถ้าเปรียบเทียบกับระดับโลก บราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 5
1
บราซิลอยู่ในเขตลุ่มน้ำอะเมซอน ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำจืดมากถึง 1 ใน 5 ของโลก รวมทั้งเป็นเขตป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
4
เศรษฐกิจบราซิลประกอบด้วยภาคเกษตรกรรม เหมืองแร่ การผลิต การบริการขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาสูงมาก เป็นประเทศที่คนชั้นกลางกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจเติบโตจนกลายเป็นผู้เล่นสำคัญชั้นนำ
2
เศรษฐกิจมหภาคเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคง จากประเทศที่เคยถูกดูหมิ่นถิ่นแคลน กลายเป็นประเทศที่มีการสะสมทุนสำรองระหว่างประเทศสูง และสามารถลดระดับหนี้โดยแปลงหนี้ให้เป็นตราสารหนี้ สกุลเงินจริง และตราสารหนี้ในประเทศ
1
เกือบ 20 ปีแล้วที่บราซิลผงาดเป็นประเทศเจ้าหนี้สุทธิ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเหมาะสมแก่การลงทุนจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 2 แห่ง นักเศรษฐศาสตร์แทบทุกสำนัก ลงความเห็นตรงกันว่าบราซิลจะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่
3
ผมอยู่ในกลุ่มโซเชียลมีเดียของพวกที่ตระเวนซื้อและขายสินค้าโภคภัณฑ์ กลุ่มนี้มีงานของสถาบันวิจัยและวิเคราะห์ของ
ตนเองที่ให้ข้อมูลและนำมาแชร์ตลอด
1
ปีหน้า ค.ศ.2024 นักหาสินค้าทางการเกษตรเพื่อส่งออกคาดว่าจะมีสินค้าน้อยลง เพราะจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทั้งข้าว ข้าวโพด สับปะรด กาแฟ ไม้ผลต่างๆ
1
ไม่ใช่ลดลงน้อยๆ นะครับ แต่จะลดลงมากถึงร้อยละ 20-40 ผู้ส่งออกจำนวนไม่น้อยกังวลว่า อาจจะไม่มีสินค้าโภคภัณฑ์ส่งมอบให้ผู้ซื้อตามที่ได้ตกลงกันไว้ และจะเกิดการแย่งกันซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างรุนแรง
2
ปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างผลกระทบให้แม้แต่สวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ตราดและระยอง ที่ตอนนี้หลายสวนเริ่มขาดน้ำรดทุเรียน ต้องสำรองเงินจำนวนมากเพื่อเตรียมซื้อน้ำซึ่งมีราคาสูงถึงคันละ 800 บาท
2
รายได้จากการขายผลไม้ต้องนำมาใช้ในเรื่องของการหาแหล่งน้ำเฉพาะสวน น้ำไม่เพียงพอทำให้เกิดความไม่มั่นคงในการผลิตสินค้าเกษตร
ผมได้รับภารกิจให้ตระเวนไปตามประเทศต่างๆ เพื่อซื้อสินค้าเกษตรส่งไปให้โรงงานแปรรูปหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บางประเทศรัฐบาลไม่ได้ใส่ใจไยดีในการลงทุน ทางโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เห็นได้ชัดเลยครับว่าสินค้าเกษตรของประเทศเหล่านี้มีคุณภาพด้อยมาก ราคาต่ำ ผลผลิตไม่แน่นอน ผู้คนยากจน
2
เครือข่ายทางการเกษตรอยู่ในมือคนมีฐานะ จะรวบรวมสินค้าทีก็ต้องไปติดต่อกับสมาคม จากการพูดคุยทำให้รู้ว่าสมาคมเหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อหาผลประโยชน์จากเกษตรกร ทำให้คนรวยรวยขึ้นอย่างรวดเร็ว คนจนก็จนลงอย่างไวเช่นกัน
บางประเทศแผ่นดินที่ใช้ทำการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ทว่ารัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์ในการเลือกปลูกพืชพันธุ์ประเภทใด ดินดีแต่เกษตรกรปลูกพืชที่ไม่ค่อยมีมูลค่า
1
บางประเทศมีที่ดินน้อย แต่รัฐบาลมียุทธศาสตร์ส่งเสริมพืชสากลที่มีมูลค่าอย่างจริงจัง ทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ เช่น เวียดนาม
รัฐบาลเวียดนามใช้เวลากว่า 2 ทศวรรษในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟกันอย่างจริงจัง จนปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้าอันดับหนึ่งของโลก
แต่ถ้าเป็นกาแฟโดยรวมทั่วไป เวียดนามผลิตได้เป็นอันดับสองรองจากบราซิล นำเงินเข้าประเทศจากพืชเกษตรประเภทกาแฟได้เป็นจำนวนมหาศาล
ขอย้ำอีกครั้งว่า ตั้งแต่มิถุนายน 2023 เป็นต้นไป เอลนีโญอาจจะมาเยือนประเทศไทย
ทั้งรัฐบาล องค์กรเอกชน และเกษตรกรจะต้องมาชุมนุมสุมศีรษะปรึกษาหาทางออกกันเสียตั้งแต่บัดนี้
1
อย่าปล่อยความแห้งแล้งมาถึง แล้วถึงค่อยคิดแก้ไข.
  • 84
โฆษณา