📍แนะนำเทคนิครักษาหลุมสิวที่มีหลายชนิดรวมกัน

📍แนะนำเทคนิครักษาหลุมสิวที่มีหลายชนิดรวมกัน: หลุมสิว Rolling + Boxcar acne scar ดูแลด้วย Cannula Subcision + Discovery Pico Laser + InfiniRF + Deep Focused Ablative Laser + Exosome
•ตัวอย่างผลการดูแลหลุมสิว Boxcar & Rolling Acne Scar with Fibrosis ด้วยเทคนิค Cannula Subcision + Discovery Pico Laser + InfiniRF + Deep Focused Ablative Laser + Exosome
*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับเทคนิคและการตอบสนองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับ*
🔬ส่วนมากปัญหาหลุมสิวมักจะพบหลายชนิดรวมกัน เช่น Boxcar scar + Rolling scar , Ice pick + Boxcar ครับ* https://youtu.be/Jq1ivM1Taag
•โดยมักมีการดึงรั้งจากพังผืด Fibrosis ที่หนาครับ
•การวิเคราะห์ลักษณะหลุมสิวและพังผืดแต่ละประเถามีความสำคัญมากเพื่อวางแผนการรักษา โดยหมอจะใช้หลายเทคนิคเสริมกัน Multimodality acne scar treatment เพื่อได้ประสิทธิภาพที่ดี https://youtu.be/QX_whwhuJTQ
🧬เทคนิคการรักษาหมอจะใช้เทคนิค MultiMode Discovery Picosecond Laser + การตัดพังผืดหลายระดับเป็นบริเวณกว้าง Multilevel Field Canula Subcision + TCA Paint Syringe Technique สำหรับ Boxcar โดยอาจใช้ร่วมกับ Polynucleotide (Rejuran) หรือ Exosomes เพื่อตัดพังผืดให้หลุมสิวตื้นขึ้นและกระตุ้นการซ่อมแซมและสร้างคอลลาเจน ครับ https://youtu.be/DbcdieWV5ko
What Are Boxcar Scars?
A boxcar scar is a round or oval depression in your skin that’s left behind after certain forms of acne heal. Some boxcar scars can look red or dark brown, but others are the same color as the skin around them.
Laser therapy for boxcar scar With this treatment, a doctor uses targeted pulses of light energy to encourage your skin to heal and make collagen. Ablative lasers damage the top layer of your skin in an effort to repair it. Though they have
uncomfortable redness and itchiness as side effects, ablative lasers are some of the most effective acne scar treatments available. Non-ablative lasers are used to target areas below the top layer of skin. Non-ablative lasers have fewer side effects but are also less effective.
#รักษาหลุมสิว #เลเซอร์รักษาหลุมสิว #discoverypico #discoverypicoหมอรุจ #picosecondlaserหลุมสิว #BoxcarScars #rollingscar #acnescarremoval #acnescartreatment #deepfocusedablativelaser #ตัดพังผืดหลุมสิว #ตัดพังผืดหลุมสิว #CannulaSubcision#PRF #Subcisionหลุมสิว #TCACROSS #rejuranhealer #InfiniRFMicroneedle #drsuparuj #demedclinic
#หมอรุจชวนคุย 👨‍⚕️😉🔬
โฆษณา