วิธีทลายทุนผูกขาด เก็บภาษีมั่งคั่ง ของคุณศิริกัญญา ตัวเต็ง รมว.คลัง จากก้าวไกล

ทลายทุนผูกขาด เก็บภาษีความมั่งคั่ง สัมภาษณ์พิเศษ คุณศิริกัญญา ตัวเต็ง รมว.คลัง จากก้าวไกล ด้วยคำถามแบบจัดเต็มดังนี้
- ภาษีความมั่งคั่งกระทบกับการทำ IPO หรือไม่ ?
- คำถามเรื่องภาษี Capital Gain Tax ที่จะเก็บจากกำไรจากการขายหุ้น โดยคุณทอม คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด อดีตประธานสภาตลาดธุรกิจตลาดทุนไทย
- จะนำกองทุน LTF กลับมาหรือไม่ ?
- รายละเอียดการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคล 23%
- ตลาดหุ้นลงแรง เพราะกังวลนโยบายก้าวไกล ?
- คำถาม เรื่องขึ้นค่าแรง 450 บาท โดย ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- มาตรการลดผลกระทบนายจ้าง จากนโยบายปรับขึ้นค่าแรง
- กังวลแรงงานไม่มีทักษะจะตกงาน จากมาตรการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ ?
- แนวคิดขจัดกลุ่มทุนผูกขาด จะดำเนินการอย่างไร ?
- นิยามคำว่าทุนผูกขาด ในแนวคิดพรรคก้าวไกลคืออะไร ?
- แนวทางแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง
- วิธีทลายทุนผูกขาด ธุรกิจโรงไฟฟ้า
- การผูกขาดของธุรกิจสื่อสาร
- 4 ปีข้างหน้า อยากเห็นการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจอย่างไร ?
- เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล 3 ด้าน
- นโยบายเศรษฐกิจ 100 วันแรก
- พรรคก้าวไกล มีนโยบายใช้ตลาดทุน เป็นเครื่องมือส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง ?
- พรรคก้าวไกลมองตลาดหุ้นอย่างไร ? ทำไมหลายคนมองมีนโยบายไม่สนับสนุน ?
- พรรคก้าวไกล อยากเป็นรัฐสวัสดิการหรือไม่ ? แล้วจะหาเงินมาจากไหน ?
 
- พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลผสม จะบริหารจัดการนโยบาย ที่มีความเห็นต่างกันอย่างไร ?
คุณศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล ตัวเต็งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะมาให้คำตอบแก่คำถามเหล่านี้ ดำเนินรายการโดย คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ และคุณเฉลิมพร ตันติกาญจนากุล ไปด้วยกัน รายการนี้จะทำให้เราได้รับทราบแนวความคิด รวมไปถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับประเทศไทย
  • 59
โฆษณา