26 พ.ค. 2023 เวลา 11:14 • ความคิดเห็น
เงินไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตเราเลย ที่สำคัญกับชีวิตต้องมีเงิน. ต่างหาก😉😉😉
โฆษณา