ทำไมถึงอยากยุ่ง อยากตรวจสอบสถาบันพระมหากษัตริย์กันนักนะ?

🚩"ทำไมไม่อยากให้ตรวจสอบสถาบัน"
** ไม่ใช่ไม่อยากให้ตรวจสอบครับ แต่ไม่เห็นเหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องตรวจสอบ
ท่านไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยอะไร ที่จะต้องโดนตรวจสอบ ไม่ได้กระทำผิดอะไร
ราชวงศ์จักรีเริ่มต้นในปี 2325 ยาวมาจนปัจจุบัน 2566 เป็นระยะเวลา 241 ปี
ขอถาม
: ก่อน 2475 นักการเมืองบริหารประเทศเหรอครับ?
: เงินที่อยู่ในคลังของประเทศ นักการเมืองเป็นผู้ดูแลเหรอครับ?
: ที่ดินที่กลายเป็น มธ. ท่าพระจันทร์ ก่อน 2475 เป็นของใครเหรอครับ?
: ตอนที่ประเทศสยามต้องไถ่ถอนจากฝรั่งเศส เป็นเงินใครครับ?
: จาก 2325 ถึง 2475 เป็นระยะเวลา 150 ปี แผ่นดินในประเทศสยามเป็นของใครเหรอครับ?
.
: พอปี 2475 ใครเอาปืนไปจี้ปล้นมาจากท่านครับ?
: ที่ดินที่กลายเป็น มธ. ใช่ของนายปรีดีเหรอครับ ?
: เงินที่ใช้ทั้งหมดที่นายปรีดี มีหลัง 2475 ลอยลงมาจากอากาศเหรอครับ ?
หรือปรีดีหยอดกระปุกเก็บไว้
: แล้วเงินของราชวงศ์ ที่ส่งต่อกันมากว่า 150 ปี ปรีดีและพวกกลุ่มเล็กๆ ที่อ้างประชาชนทั้งประเทศ มีความชอบธรรมอะไรไปเอาของท่านมาครับ?
.
: ทรัพย์สินของราชวงศ์ ไม่ได้เพิ่งมีหลัง 2475 เหมือนปรีดีและพรรคพวกนะครับ
150 ปีนะครับจาก 2325 ถึง 2475
แล้วทำไมราชวงศ์จะไม่มีสิทธิ์เอาของของท่านที่โดนเอาปืนจี้ปล้นไปกลับคืนครับ?
แล้ว 91 ปีที่ประชาชนมาบริหารประเทศต่อจาก 150 ปีที่ราชวงศ์บริหารมา มีสิทธิ์อะไรกับทรัพย์สินของท่านครับ?
จะอ้างจ่ายภาษี จากวันที่คุณเกิด จนถึงวันที่คุณอ้างว่า จ่ายภาษี กับ 241 ปีที่ราชวงศ์จักรีดำรงอยู่ เทียบกันหน่อยครับว่า เงินคุณจะประมาณเท่าไหร่กับเงินของราชวงศ์ที่ส่งต่อกันมาครับ
.
ผมไม่เห็นความชอบธรรมอะไรเลย ที่คนแบบพวกมึงจะมีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินของราชวงศ์ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่อายุยังไม่ถึง 30 ปีเลย
.บางคนแค่ 10 กว่าปีเท่านั้น
30 ปี กับ 241 ปี กับคุณูปการต่างๆ ที่กษัตริย์ไทยได้สร้างไว้ตั้งแต่วันประชาชนชาวไทยยังไม่ได้บริหารประเทศจนวันนี้
คุณทำอะไรให้ประเทศบ้าง ?
คุณกับครอบครัวคุณ และพวกที่เรียกร้องด้วยครับ จากวันที่เกิด จนวันที่ลุกขึ้นมาเรียกร้อง ทำอะไรให้ประเทศเท่ากับที่ราชวงศ์ทำมาตั้งแต่ 2325 ครับ
ถึงบอกว่าพวกคุณมีความชอบธรรมมากพอ เป็นเจ้าของประเทศมากพอ ที่จะไปตรวจสอบพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 241 ปี
เอาความชอบธรรมอะไรไปตรวจสอบท่านครับ ตรรกะป่วยชิบหาย งงมากครับ
โฆษณา