ไม่ถูกต้องสักทีเดียวครับ แรงขับเคลื่อนชีวิตที่แท้จริง คือ ความต้องการที่จะอยู่รอด เงินเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยให้มีชีวิตรอดได้ เพราะทุกคนพร้อมใจกันยอมรับสิ่งนี้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราอยู่รอด แต่เมื่อไหร่ที่คนเลิกให้ค่ากับเงิน มันก็จะกลายเป็นแค่กระดาษพิมพ์ตัวเลขที่ไร้มูลค่าไปทันที
อยากมีชีวิตที่ดี ต้องมองให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนเรารอด และทุกคนจะขาดมันไม่ได้เลย
57 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา