26 พ.ค. 2023 เวลา 16:28 • ธุรกิจ
การขึ้นราคาค่าแรงของคุณสิริกัญญา ตัณสกุล พูดไว้ประมาณว่า " ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การขึ้นราคาค่าแรงมันควบคู่กับภาษี คือการขึ้นราคา พวกหัวก็สามารถนำส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้" เหมือนตัดเนื้อช้างมา ใส่เนื้อแพะ อันนี้พูดเอง สำหรับเรามองว่าไม่ได้กระทบอะไรกับคนที่อยู่ในระดับรายได้ปานกลางในระปาน-สูง ในการบริโภคโดยรวม ในการที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตามก็เป็นส่วนมาจากการ ที่ราคาสินค้ายังไม่ถึงจุดดุลยภาพ ในช่วงแรกคงสามารถขยับเขยื่อนได้ไม่เยอะ ทุกภาคส่วนต้องหารือเตรียมตัวกันในระดับหนึ่งแล้วแหละ ภาคธุรกิจนะครับ
โฆษณา