27 พ.ค. 2023 เวลา 06:36 • ความคิดเห็น
ขั้นแรกเราต้องมองงานของเราก่อนว่า คุ้มค่าที่จะทำต่อไหม โดยพิจารณาว่า
1. ค่าครองชีพในชีวิตรายเดือนเท่าไรในพื้นที่ที่เราทำงาน
2.เงินเดือนบวกรายรับอื่นเท่าไรต่อเดือน
3.เอาข้อแรกกับข้อสองลบกันได้เท่าไร
สมมุติ ในพื้นที่เราทำงานได้เดือนละ 15000 บาท จ่ายค่าเช่าบ้าน 3000 บาท ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน 200 บาท หรือ 6000 บาทต่อเดือน ค่า ค่าเดินทางวันละ 100 บาทหรือ 3000 บาทต่อเดือน คงเหลือ 3000 บาท
เปรียบเทียบกับพื้นที่อีกแห่งหนึ่งที่เรียกว่าบ้าน เราเอง แม้ได้เงินเดือน 9000 บาทต่อเดือน บ้านก็ไม่ต้องเช่า บ้างทีก็กินกับพ่อแม่ ค่าเดินทางก็อาจมีคนมาส่ง ค่าใช้จ่ายอาจจะไม่มาก อาจจะทำให้เรามีเงินเก็บมากกว่าก็เป็นได้
เพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานอย่าตัดสินใจเพียงว่า เขาให้เงินเดือนสูงกว่า แต่เราต้องดูค่าครองชีพในพื้นที่นั้นด้วย
เมื่อเราได้พื้นที่ทำงานที่ทำให้เรามีเงินเก็บแล้ว เราต้องตั้งเป้าหมายว่า เราจะต้องมีอะไรภายในกี่ปี เช่น อยากมีรถภายใน 10 ปี เพราะฉะนั้นต้องหารายได้ไม่ต่ำกว่า 20000 บาทต่อเดือน
งานชนิดเดียวที่ทำคงไม่ทำให้บรรลุเป้าหมายได้ ต้องหาเวลาทำงานเสริมรายได้ บอกกับตัวเองภายในสิบปีจะไม่ซื้ออะไรที่สิ้นเปลื้อง เก็บเงินอย่างเดียว ด้วยความแน่วแน่
แต่ที่หลายคนไม่บรรลุเป้าเพราะยังไม่ถึงเวลากลับเอาไปซื้อรถ สร้างบ้าน ไปเที่ยว เลี้ยงสังสรรค์เพื่อน ซื้อของสิ้นเปลื้องต่างๆ
เงินที่เราเก็บก็อาจจะเก็บในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ทอง ที่ดิน ปลูกไม้ยืนต้นขายเนื้อไม้ เป็นต้น
การที่จะทำได้มีเงินเหลือมันอยู่ที่ตัวเราเองจะทำได้มากน้อยแค่ไหน ให้คิดว่า เราจะทำงานแค่ 10 ปีแล้วมีเงินออกไปทำอะไรได้ตามชอบ กับ ทำไปเรื่อยๆจน60 ปีแล้วทำอะไรไม่ไหว
ตัวคุณเองจะเลือกอะไร
โฆษณา