27 พ.ค. 2023 เวลา 10:11 • ปรัชญา

ยิ่งอายุ, มากขึ้น ...

เราต้องการ..“ ความสุข ” มากขึ้น
.. “ ความสุข ” ..
ที่ไม่ได้, ขึ้นอยู่กับ “ มูลค่า ” ของสิ่งของ
แต่คือ.. “ ความสุข ”
ที่เต็มไปด้วยราคาของ “ ความรู้สึก ”
... “ ชีวิต ” ...
ไม่มีอะไร..น่ากลัว
มีแต่.. ต้องเข้าใจ ..
และ.. ต้องทำใจยอมรับ
ทุกสถาณการณ์ ด้วยความยินดี
.. “ ช่วงเวลาดี,ดี ” ..
จะกลายเป็นความทรงจำที่ดี
.. “ ช่วงเวลาแย่,แย่ ” ..
จะกลายเป็นบทเรียนที่ดี
โฆษณา