มุมลูกจ้าง ถ้าขึ้นค่าแรงได้ มันก็ดี แต่ทุกๆครั้งที่ประกาศการขึ้นค่าแรง ...ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจะขึ้นไปรอดักหน้าแรงงานก่อนแล้ว
ในมุมธุรกิจ งานที่ทำแบบเดิม เพิ่มต้นทุนเข้ามาในเรื่องค่าแรง เขาก็ต้องหารายได้เพิ่ม มันก็จะไปเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อผู้บริโภค...แต่ถ้าไม่ขึ้นราคาตัวผลิตภัณฑ์ ...ก็ต้องคุมรายจ่ายส่วนอื่นแทน เช่น คัดคนให้เหลือพอดีกับตัวงาน(จ้างออก /ไม่รับเพิ่ม/ไม่ขึ้นหรือชะลอเงินเดือนให้ลูกจ้างรายเดือน) แย่สุด คือถ้ามีลู่ทางย้ายฐานผลิตได้ ก็อาจย้าย...
ใช้ Ai หรือเทคโนโลยีใดๆเข้าทำงานแทน
ลดเวลาการให้ Over time (O.T) กับพนักงานลง
รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ เมื่อเจอนโยบายการเรียกเก็บภาษีของรัฐ (หารายได้เข้ารัฐเพื่อจ่ายในโครงการตามนโยบายหาเสียง ตามที่เขาเสนอมุมความคิดมา) ถ้ารายได้ไม่มากพอ...ไม่เลิกผลิต ก็ย้ายฐานผลิต...
โฆษณา