เก็บก่อนใช้ครับ ...แล้วเก็บแบบให้การเอาออกมาใช้ยาก ใส่เงื่อนไขให้ไม่ง่ายที่จะออกมาใช้ครับ..
ส่วนจะใช้วิธีไหนได้ อันนี้ต้องลองหาทางครับ...
โฆษณา