ในระยะสั้นจะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจให้คนออกมาทำงาน อย่างในอเมริกา รัฐที่ขึ้นค่าแรง ผู้คนจากรัฐอื่นก็จะพากันย้ายมาทำงาน
หรือประสบการณ์ตรง พนักงานที่ไม่เคยทำโอทีเลยเนื่องจากต้องเลี้ยงดูลูกยังเล็ก ก็เปลี่ยนใจมาทำโอทีด้วยเหตุผลว่าลูกโตแล้ว
ส่วนธุรกิจ เป็นโอกาสที่ดีที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากมีแรงผลักดันในเรื่องของต้นทุนค่าแรง และแรงจูงใจ​ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน
หรือบางแห่งก็อาจปิดตัวกระทันหัน เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสที่จะล้มละลาย ค่าชดเชยก็จะเรียกร้องตามมา
2 ถูกใจ
93 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา