28 พ.ค. 2023 เวลา 00:22 • ความคิดเห็น
ดี ดี ทั้งสองส่วนอาจมีผลบ้าง แต่พระเจ้าตาสอนไว้ว่า ใจคนมันคดเคี้ยวเหมือนเถาวัลย์ ซึ่งบางคนก็ไม่ใช่ทุกคน ยิ่งสมัยนี้ยุคเปลี่ยนไป การใช้ชีวิตก็ต่างไปอีก แม้แต่ผู้ชายเองก็ยังเป็นสามีและพ่อที่ดีไม่ได้ ซึ่งนั่นก็เพราะว่า จะหาทุกข์ใส่ตัวทำไม
ชีวิตคู่ไม่ใช่บทสุดท้ายของชีวิต และไม่ใช่พื้นฐานความสุขของครอบครัว มาคนเดียวท้ายที่สุดก็ต้องไปคนเดียว
อีกอย่างคุณเชื่อเรื่องกรรมเก่าไหม...
โฆษณา