การขึ้นค่าแรง สำหรับผมมองอย่างนี้ครับ จะขึ้นค่าแรงมาเท่าไรก็ตาม ค่าครองชีพก็จะขึ้นตามหรือขึ้นมารอก่อนเสมอ เพราะฉะนั้นค่าแรงจะวันละ 330 บาท กับ 450 บาท คงไม่แตกต่างกันเท่าไร เราก็จะหนีคำว่า ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอไม่ได้อยู่ดี
ส่วนตัวผมอยากให้รัฐส่งเสริมให้แรงงานมีรายรับอื่นๆจากนายจ้างมากกว่าค่าแรง เช่น เบี้ยขยัน เบี้ยเชี่ยวชาญงานพิเศษ เงินโอที เงินสวัสดิการรายเดือน เงินช่วยงานพิเศษ เป็นต้น
รายได้ส่วนนี้จะไม่รวมค่าแรงที่ได้ในแต่ละวัน คล้ายกับการจ้างงานบุคคากรสาธารณสุข ที่ส่วนใหญ่แม้เงินเดือนจะไม่มาก แต่จะมีรายรับอย่างอื่นทดแทนจนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
3 ถูกใจ
77 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา