28 พ.ค. 2023 เวลา 08:24 • ความคิดเห็น
ไม่มีใครอยากใช้ชีวิต depend on คนอื่นหรอกครับ ทั้งชาย และ หญิง ถ้าอยู่คนเดียว แล้ว ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวได้ มีความสุขดี ก็ไม่เห็นต้องไปคิดถึงเรื่องนี้เลย
โฆษณา