ผมเคยมีประสบการณ์ตรง เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้หรอกครับ ถ้าเค้าไม่รับรู้ด้วยตัวเองหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆ ฟังดูยากไหมครับ 55 เมื่อไหร่ที่เราหาเลี้ยงดูแลตัวเองได้ ก็ไปอยู่ของเรา แต่ก็ต้ิองดูแลท่านตามสมควรครับ
โฆษณา