29 พ.ค. 2023 เวลา 02:00 • ท่องเที่ยว

เรื่องเล่า...ของชาวหมู่บ้านนวัตกรรม กรณีศึกษาชุมชนศรีนครน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อเราพูดถึงจังหวัดน่าน ภาพแรกที่คิดของใครหลาย ๆ คน น่าจะเป็นภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยวชุมชนผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้านนา แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการสักการะไหว้พระขอพร
แต่วันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเสน่ห์เมืองน่านจาก เรื่องเล่า...ของชาวหมู่บ้านนวัตกรรม กันบ้าง❗ ว่าคนในพื้นที่มีมุมมองต่อการพัฒนาจังหวัดของตนเองอย่างไร
อ่านต่อได้ที่บทความ “เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ และการทำเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง” กรณีศึกษาชุมชนศรีนครน่าน จังหวัดน่าน โดย วรรณิตา ทองพัด (ขิม) นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ⏩ https://www.nia.or.th/stories-of-innovative-village-nan-province
#NIA #Socialinnovation #SocialinnovationVillage #หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม #ชุมชนศรีนครน่าน #จังหวัดน่าน #เที่ยวน่าน
โฆษณา