29 พ.ค. 2023 เวลา 13:40 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ใช้จ่ายน้อยลง หรือ หาเพิ่ม ดีกว่ากัน?

.
วันนี้ #เด็กการเงิน จะพาทกคนไปสำรวจตัวเองกับคำถามที่ว่า ใช้จ่ายน้อยลง หรือ หาเพิ่ม ดีกว่ากัน? หรือ Spend Less or Earn More?
ซึ่งคำถามนี้อยู่บนพื้นฐานเดียวกันคือการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
นั่นก็คือเงิน หรือรายได้ที่ได้รับ เมื่อนำมาจัดสรรกับค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทั้งค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าผันแปร หากไม่ได้หักเงินออมหรือลงทุนระยะยาวไว้
เชื่อว่าเราคงไม่เหลือเงินไว้ใช้ยามเกษียณแน่ๆ...
ดังนั้น
ใครที่เลือก #ทีมSpendLess
ย่อมเป็นคนที่เลือกวินัยในการคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
เลือกที่จะจัดการกับค่าใช้จ่ายผันแปรให้อยู่ระดับที่เหมาะสม (เราแนะนำที่ ไม่เกิน 50%)
ซึ่งรายจ่ายตรงนี้สามารถควบคุม ปรับลดได้ง่ายที่สุด ควรเข้มงวดและมีไลฟ์สไตล์ที่พอดี
ต่อมาเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ที่เกิดจากภาระหนี้ระยะสั้น/ยาว หรือ เบี้ยประกันที่เป็นภาระผูกพัน อยู่ระดับที่ 30%
และเหลือเก็บให้กับตัวเองที่ 20% ซึ่งตรงนี้จะบอกได้ว่าพอหรือไม่พอ จากการคำนวณเงินเกษียณจากโพสต์ก่อนๆของเราได้
สำหรับ #ทีมEarnMore พวกเค้าเหล่านี้เป็นนักสู้
สามารถหาเวลาและทักษะที่มี เปลี่ยนให้เป็นรายได้ให้เพิ่มขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นทาง Active หรือ Pasive
และนำรายได้ไปจุนเจือค่าใช้จ่ายโดยที่ Life Style
และความฝันของพวกเค้าไม่ได้หลุดลอยไป เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมหากทำได้ 😊
ซึ่งเราขอให้ทุกคนเลือกทางชีวิตที่สามารถ Balance ชีวิตได้ทุกมุม และมีความสุขกับตัวเองได้
.
หากได้ทำทั้งคู่ Spend Less และ Earn More
ค่าใช้จ่ายลดลง และมีเวลานำไปพัฒนาทักษะ
หาช่องทางรายได้มากขึ้น ย่อมเป็นที่ภูมิใจและชีวิตจะได้เบาลง..
ที่สุดแล้วจะทำให้เรามีความสมดุลเรื่องเงิน ชีวิต และความสัมพันธ์
ซึ่งหลายคนอาจจะมีข้อจำกัดที่ต่างกัน
แต่ควรอยู่บนความพอดีและเข้าใจตัวเอง..
...ทุกคนว่าจริงไหม 😊
LINETODAY 👉https://today.line.me/th/v2/publisher/102405
โฆษณา