หัวหน้าพาซวย

เห็นต้นไม้นี้แล้วอดนึกถึงการบริหารองค์กรขึ้นมา
ถ้าต้นไม้ทั้งต้น เปรียบเหมือนองค์กร
แต่ละกิ่งใหญ่ก็เปรียบเหมือนแผนก สาขา ที่แยกย้ายกันทำหน้าที่โดยมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้นำ
ส่วนใบไม้ก็เป็นลูกทีมในสังกัดกิ่งก้านของตัวเอง
กิ่งไม้แห้งกิ่งนี้ เลยนึกถึงองค์กรของเรา
ทุกองค์กร จะมีคนแบบกิ่งไม้แห้งกิ่งสีน้ำตาลนี้อยู่
แห้งอย่างเดียวไม่พอ ยังจะชี้โด่เด่ออกมาจากต้นโดยรวม
ทำตัวเป็นเป้าสายตาให้เห็นชัดเจนอีก
หัวแบบนี้ ผมเรียกว่า หัวหน้าพาซวย
ทำงานไม่เก่งแล้วยังทำตัวเด่น
สุดท้ายจะพาทั้งทีมมีปัญหา
หัวหน้าพาซวย มีลักษณะยังไงบ้าง ดูง่ายมาก
1. ไม่แม่นในงานของตัวเอง เวลาประชุมหรือทำงานร่วมกับใครจึงสร้างปัญหาไปทั่วเพราะงานของเราไปสร้างปัญหาให้เขา
2. ไม่ปรับตัวกับระบบการทำงานขององค์กร กลายเป็นตัวถ่วงทำให้ทั้งองค์กรล่าช้า
3. มักจะหาจุดเด่นอื่นเพื่อกลบจุดด้อยของตัวเอง ซึ่งการทำงานในองค์กรไม่เหมือนชีวิตคน ที่สามารถเอาจุดเด่นด้านนึงกลบด้านอื่นของชีวิตที่เราไม่เก่งได้ เพราะการทำงานทุกคนในองค์กรต้องเก่งในหน้าที่ของตัวเองและห้ามหวังว่าแผนกอื่นจะมาช่วย
4. เรียนรู้ช้า เป็นภาระลูกน้อง การแสดงความเห็นหรือตอบคำถามในห้องประชุมก็ต้องพึ่งพาลูกน้องตลอด ถ้าลูกน้องไม่เข้าประชุมนี่กลายเป็นง่อยเลย
การเป็นหัวหน้าที่ดี จำเป็นตัองอาศัยความพยายามและความสามารถควบคู่กัน
ใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองหรือหัวหน้าของตัวเองเป็นแบบนี้หรือไม่
ลองอ่านทั้งหมดและสำรวจตัวเองอีกครั้ง จะได้รับแก้ไขได้ทัน
ก่อนทุกคนจะกลายเป็นกิ่งไม้แห้งที่รอวันโดนตัดทิ้ง
  • 4
โฆษณา