จิรายุส ‘ท็อป’ ทรัพย์ศรีโสภา ซีอีโอ Bitkub Holding Group ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองของเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เขากล่าวว่าปี 2024 จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ที่เม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกจะหลั่งไหลเข้ามา เพราะนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจตลาดฝั่งเอเชียเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยเองจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย และความมั่นคงของรัฐบาล
จิรายุสเน้นย้ำความสำคัญของ ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ และ ‘เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)’ โดยให้เหตุผลว่าภายในสิบปีข้างหน้า กระบวนการผลิตต่าง ๆ จะต้องปรับตัวเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ทั้งนี้ รัฐบาลใหม่ต้องเตรียมประเทศไทยให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยแนะให้มีการสร้างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
สำหรับความสำคัญในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ‘ท็อป’ จิรายุส กล่าวว่า สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอนาคต
เขาอธิบายว่า ในช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น หลายอุตสาหกรรมเริ่มมีการทำ Asset Tokenization ที่กระจายโอกาสการลงทุนให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ประเทศไทยจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีผู้นำที่เข้าใจทิศทางโลก เพื่อสร้างโอกาสเข้าประเทศให้ได้มากที่สุด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา