📣📣 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด 🔰
การประชุมสัมมนา 📢 • "การประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล" •
🔴 ถ่ายทอดสดทาง Facebook ▪️ "ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย"
โดย Facebook "OEC News สภาการศึกษา" ร่วมแชร์การ LIVE
📆 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
🕙 เวลา 09.00 - 12.00 น.
#กำหนดการสำคัญ ดังนี้
⭐️ เวลา 09.00 น.
✅ เปิดการประชุมสัมมนา
โดย • ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ - เลขาธิการสภาการศึกษา
⭐️ เวลา 09.15 น.
✅ นำเสนอสรุปผลการศึกษา "แนวทางการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา"
โดย • รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
⭐️ เวลา 10.00 น.
✅ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดย • รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต
• นางสาวศศิธร พรจำรัส - ครูโรงเรียนบ้านปันง้าว จ.ลำปาง
• นายกานต์ เกตุจินากูล - ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
• นางสาวศิราพร บุญฤทธิ์ - ครูโรงเรียนวัดเขาวัง จ.ราชบุรี
ผู้ดำเนินรายการ • นายกัมปนาท ภวังคนันทร์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
⭐️ เวลา 11.45 น.
✅ สรุปและปิดการประชุมสัมมนา
โดย • ดร.ประวีณา อัสโย - ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ.
📝 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
🙋‍♀️ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอในการพัฒนาการศึกษาไทยไปพร้อมกันนะคะ 🤝❤️
#OECnews #สภาการศึกษา
📝OEC NEWS สภาการศึกษา
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews
143 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา