31 พ.ค. 2023 เวลา 01:47 • ธุรกิจ

สุกี้ตี๋น้อย ปี 2565 รายได้ 3,976 ล้าน กำไรโต 300%

สุกี้ตี๋น้อย เพิ่งรายงานผลประกอบการปี 2565 มีรายได้รวม 3,976 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 153%
กำไร 591 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 300%
2
โดยเจ้าของ สุกี้ตี๋น้อย คือบริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีคุณเฟิร์น-นัทธมน พิศาลกิจวนิช ที่อายุยังไม่ถึง 30 ปี เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร
ถ้าลองมาดูรายได้และกำไร ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
ปี 2562 รายได้ 499 ล้านบาท กำไร 15 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้ 1,223 ล้านบาท กำไร 140 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้ 1,572 ล้านบาท กำไร 148 ล้านบาท
ปี 2565 รายได้ 3,976 ล้านบาท กำไร 591 ล้านบาท
2
จะเห็นว่าใน 4 ปีที่ผ่านมา รายได้และกำไรของสุกี้ตี๋น้อย เติบโตเร็วมาก
โดยปัจจุบัน สุกี้ตี๋น้อย มีทั้งหมด 46 สาขา ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และถ้ายังจำกันได้ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2565 ที่ผ่านมา
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับทางเจ้าของ สุกี้ตี๋น้อย
โดยลงทุน 1,200 ล้านบาท แลกกับการได้ถือหุ้น 30% ของบริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของสุกี้ตี๋น้อย
ซึ่ง JMART บอกในเอกสารที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ที่ผ่านมา JMART ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากสุกี้ตี๋น้อย เป็นจำนวน 62.6 ล้านบาท..
References
-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โฆษณา