31 พ.ค. 2023 เวลา 09:11 • ข่าวรอบโลก

เปิดผลการจัดอันดับดัชนี Global Startup Ecosystem Index ปี 2023 โดย StartupBlink

🇹🇭 ประเทศไทย ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 52 ของโลก อันดับที่ 11 ของเอเชียแปซิฟิก และอันดับที่ 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากรายงานของ StartupBlink ระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการจัดตั้งสตาร์ทอัพ โดยมี "กรุงเทพฯ" เป็นเมืองศูนย์กลางระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศ ที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดจากปี 2022 ขยับขึ้น 25 อันดับเป็นที่ 74 ของโลก และที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังสามารถรักษาอันดับที่ 43 ของโลกในด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง (Transportation) ไว้ได้อีกด้วย
📊 สามารถอ่านข้อมูลภาพรวมของ Startup Ecosystem ประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.startupblink.com/startup-ecosystem/thailand
1
และดาวน์โหลดรายงานผลการจัดอันดับดัชนี Global Startup Ecosystem Index ปี 2023 โดย StartupBlink ได้ที่ https://lp.startupblink.com/report/
#NIA #StartupBlink #GlobalStartupEcosystemIndex2023 #StartupEcosystem #StartupThailand
โฆษณา