รวมพลังชาวซีพี กับกิจกรรม Beyond Gender For A Better Tomorrow ข้ามขีดจำกัดทางเพศ

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 11:00 – 13:00 น.
ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โซน 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑦𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 ทรูดิจิทัล พาร์ค (ฝั่งตะวันตก)
พบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่
• 𝐏𝐫𝐢𝐝𝐞 𝐓𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨 สัญลักษณ์ความเท่าเทียมทางเพศ
• 𝐏𝐫𝐢𝐝𝐞 𝐓𝐚𝐥𝐤 พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน
• 𝐏𝐫𝐢𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐠𝐞 ดนตรีและการแสดงเพื่อความเท่าเทียม
โฆษณา